به نام خدا

آموزش   مثال ها | اطلاعات پایه | فوت و فن | پیوندها

Examples > Basics

حداقل کد لازم برای آغاز کار

این مثال شامل حداقل کدی است که برای کامپایل یک برنامه آردوینو لازم است. متد setup() و متد loop() .

سخت افزار مورد نیاز

  • برد آردوینو

مدار

تنها برد آردوینو شما برای این مثال کافی است.

این تصویر با استفاده از نرم افزار Fritzingایجاد شده است. جهت مشاهده مثال های بیشتر مدار به صفحه پروژه های Fritzing مراجعه کنید.

کد

وقتی یک اسکچ شروع می شود، تابع setup() صدا زده می شود. از این تابع جهت تعریف متغیرها، حالات پین، آغاز بکارگیری کتابخانه ها و غیره استفاده کنید. این تابع تنها یک بار پس از هر بار روشن یا ریست شدن برد آردوینو اجرا می شود.

بعد از ساختن تابع setup()، تابع loop() دقیقاً کاری را انجام می دهد که از نامش پیداست. مرتباً حلقه را تکرار می کند تا به برنامه شما این امکان را بدهد که تغییر کند و همزمان که در حال اجراست، پاسخ بدهد. کدی که در قسمت loop() برنامه است برای کنترل فعالانه ی برد آردوینو استفاده می شود.

در حقیقت کد زیر کاری انجام نمی دهد، اما ساختار آن برای copy و paste مفید است تا شما برنامه آردوینو خود را آغاز کنید.

این کد همچنین روش کامنت گذاری روی کدتان را به شما نشان می دهد. هر خطی که با دو اسلش(//) شروع شود، توسط کامپایلر خوانده نمی شود. بنابراین شما می توانید هر چیزی که می خواهید، بعد از آن بنویسید. این طریق کامنت گذاشتن روی کد می تواند به شما کمک کند که جزء به جزء توضیحات مفیدی هم برای خودتان و هم برای دیگران بدهید که توابع برنامه شما قدم به قدم چه کارهایی انجام می دهد؟

void setup() {
  // کد راه اندازی خود را در اینجا قرار دهید، تا یک بار اجرا شود:


}

void loop() {
  // کد اصلی خود را در اینجا قرار دهید، تا مکرراً اجرا شود:

}به لینک های زیر مراجعه کنید:

  • مرجعsetup()
  • مرجع loop()

  • BareMinimum: حداقل کدی که جهت آغاز یک برنامه آردوینو مورد نیاز است.
  • Blink: یک LED را روشن و خاموش کنید.
  • DigitalReadSerial: یک سوییچ را خوانده و وضعیت آن را به عنوان خروجی، در محیط Serial Monitor نرم افزار آردوینو چاپ کنید.
  • AnalogReadSerial: مقدار یک پتانسیومتر را خوانده و وضعیت آن را به عنوان خروجی در Serial Monitor نرم افزار چاپ کنید.
  • Fade: استفاده از خروجی آنالوگ را برای کم نور کردن یک LED نشان می دهد.
  • ReadAnalogVoltage : مقدار یک ورودی آنالوگ را خوانده و ولتاژ را در Serial Monitor چاپ می کند.